Zpráva o činnosti státních výzkumných ústavu statnic a ostatních pokusných objektu zemědělských v Republice Československé, do konce roku 1924-1931, Svazky 7–8

Přední strana obálky
Nákladem ministerstva zemědělství republiky Československé, 1931

Vyhledávání v knize

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

A Státní výzkumné ústavy zemědělské
3
Státní výzkumné ústavy pro agropedologii a bioklimatologii v Praze
11
Státní výzkumné ústavy pro výrobu rostlinnou v Praze
26

Další části 23 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje