Speciální psychoterapie - 2.,přepracované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2007 - Počet stran: 396
Emoce doprovázejí lidskou bytost po celý její život. Podílejí se na formování osobnosti člověka a jeho vztahů. Jsou důležitým vnitřním regulativem chování, čili přispívají k naší aktivní i pasivní adaptaci. V lidském životě mají nezastupitelnou a pozitivní úlohu, avšak vedle toho mohou způsobovat, případně doprovázet, poruchy zdraví a přispívat tak k lidskému utrpení. Jejich mírnění a odstraňování psychologickou intervencí představuje jednu z možností zvládání těchto emocí a lze tímto způsobem přispět k příznivějšímu rozvoji osobnosti člověka a ke zkvalitnění jeho života. Kolektiv renomovaných autorů v čele s prof. PhDr. Janem Vymětalem se proto rozhodli seznámit čtenáře se současnými psychologickými a psychoterapeutickými pohledy na úzkost, strach a ukázat, jak je možné psychologickou cestou léčebně ovlivňovat. Kniha je především učebním textem určeným především studentům lékařských fakult a postgraduálního studia psychoterapie, psychopatologie a lékařské psychologie.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

AUTORSKÝ KOLEKTIV
11
POJETÍ ÚZKOSTI A STRACHU V PSYCHOLOGII
19
ONTOGENEZE ÚZKOSTI A STRACHU
41
ÚZKOSTNÉ PORUCHY V KLINICKÉ PRAXI
65
BEHAVIORÁLNÍ PØÍSTUPY
85
ROGERSOVSKÝ PØÍSTUP
117
PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTI A STRACHU Z HLEDISKA
133
PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH Z POHLEDU
153
HYPNOTICKÁ PRÁCE S ÚZKOSTÍ A STRACHEM
207
PSYCHOSOMATICKÉ PØÍSTUPY LÉÈENÍ STRACHU A ÚZKOSTI
219
EXPRESIVNÍ POSTUPY
259
FARMAKOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH
295
ÚZKOST A STRACH VE FILOZOFICKÉ REFLEXI
365
LITERATURA
383
REJSTØÍK VÌCNÝ
391
Autorská práva

SYSTEMICKÁ TERAPIE ÚZKOSTI
181

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje