Human Problem Solving

Přední strana obálky
Prentice-Hall, 1972 - Počet stran: 920
The aim of this book is to advance our understanding of how humans think. It seeks to do so by putting forth a theory of human problem solving, along with a body of empirical evidence that permits assessment of the theory.

Vyhledávání v knize

Obsah

CONTENTS
1
2
19
ENVIRONMENTS
53
Autorská práva

Další části 7 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje