Dějiny českých médií: od počátku do současnosti

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 439
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Kniha vám přináší základní chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií na pozadí obecně charakterizovaného historického kontextu ve světě a v českých zemích. Zachycuje sociální pozadí vývoje tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické změny, které se na vývoji médií podílely. Připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii a jejich působením neodmyslitelně spjaty. Publikace je určena zejména studentům vysokých a vyšších odborných škol a učitelům mediální výchovy, dějepisu a české literatury a všem, kteří chtějí nebo potřebují zvýšit svou znalost masových médií a povědomí o jejich historickém vývoji.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
9
Masová média jako historické téma
13
Počátky rozvoje tištěných médií
31
Tisk jako faktor národního sebeuvědomování
59
Vznik a rozvoj politického tisku v Čechách
85
Rozvoj tisku politických stran
123
Média v meziválečném Československu
151
Média během druhé republiky a protektorátu
183
Média ve službách budování socialismu a studené války
243
Liberalizace médií a veřejného života
277
Média jako výraz i nástroj normalizace
317
Vývoj médií po roce 1989
353
Summary
383
Použitá literatura
385
Rejstřík věcný
397
Rejstřík jmenný
423

Média v procesu společenské obnovy a politické polarizace
215

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje