Assembling the Tree of Life

Přední strana obálky
Joel Cracraft, Michael J. Donoghue
Oxford University Press, 22. 7. 2004 - Počet stran: 592
This edited volume is provides an authoritative synthesis of knowledge about the history of life. All the major groups of organisms are treated, by the leading workers in their fields. With sections on: The Importance of Knowing the Tree of Life; The Origin and Radiation of Life on Earth; The Relationships of Green Plants; The Relationships of Fungi; and The Relationships of Animals. This book should prove indispensable for evolutionary biologists, taxonomists, ecologists interested in biodiversity, and as a baseline sourcebook for organismic biologists, botanists, and microbiologists. An essential reference in this fundamental area.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

The Origin and Radiation of Life on Earth
41
The Relationships of Green Plants
119
The Relationships of Fungi
169
The Relationships of Animals Overview
195
The Relationships of Animals Lophotrochozoans
235
The Relationships of Animals Ecdysozoans
279
The Relationships of Animals Deuterostomes
363
Perspectives on the Tree of Life
537
Index
563
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje