Neklidné a nesoustředěné dítě: ve škole a v rodině

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 29. 1. 2010 - Počet stran: 240
Neklidné a nesoustředěné děti, zejména ty hyperaktivní, zde zřejmě vždy byly a rozhodně i budou. Často jsou pro své chování vnímány pedagogy a někdy i rodiči jako problémové. Publikace by měla přispět k tomu, aby hyperaktivní děti přestaly být neřešitelným problémem ľ včasné a správné výchovné vedení hyperaktivního dítěte může nejen zmírnit problémy, které tyto děti mají, ale některým i předejít. Autorky poukazují zejména na to, že hyperaktivita nemá jen negativa, ale také svá pozitiva, kterých lze využít. Publikace přináší nejen teoretické informace v souladu s nejmodernějšími trendy, ale zejména řadu konkrétních možností, jak vhodným způsobem reagovat na tyto projevy ve školním i domácím prostředí. Podrobněji se zabývá vhodným řešením případných výchovných obtíží a důraz klade i na využívání relaxačních technik. Svým praktickým zaměřením napomáhá při výchově a vzdělávání těchto dětí. Řadu důležitých postřehů z praxe přináší i pracovníkům poradenských pracovišť.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Terminologie dřívější a současná
9
2 Etiologie příčiny vzniku ADHD
12
3 Diagnostická kritéria ADHD
14
4 Popis základních projevù ADHD
22
5 Možnosti ovlivňování projevů ADHD pomocí výchovného vedení
55
6 Ovlivnění projevů ADHD pomocí relaxačních technik
132
7 Ovlivňování projevů ADHD pomocí farmakoterapie a kognitivně behaviorální terapie
178
8 Postavení dítěte s ADHD ve škole
187
9 Období dospívání hyperaktivních dětí
196
10 Období dospělosti
217
11 Klady a zápory hyperaktivity
222
12 Závěr
227
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje