Zákoník práce 2013 - s výkladem: Právní stav k 1. 1. 2013

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 11. 1. 2013 - Počet stran: 104
Již 14. vydání osvědčené publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize najdete výklad známých odborníků a spolutvůrců nového zákoníku práce, který vás upozorňuje i na problémy při aplikaci pracovněprávních předpisů v praxi.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Stav pracovněprávní legislativy k 1 lednu 2012
5
Vybrané výkladové problémy zákoníku práce ve znění změn k 1 1 2012
7
Závěr
28
Přehled mezinárodních dokumentů směrnice Evropské unie a úmluvy Mezinárodní organizace práce vztahující se k zákoníku práce
29
Přehled členění zákoníku práce
30
Úplné znění zákoníku práce č 2622006 Sb ve znění zákona č 5852006 Sb zákona č 1812007 Sb zákona č 2612007 Sb zákona č 2962007 Sb záko...
34
Příloha k zákonu č 2622006 Sb
99
Převodní můstek k novele zákoníku práce
102
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje