Trombóza a malignita

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 18. 2. 2021 - Počet stran: 192
Kniha vznikla pod edičním vedením docentky Jany Hirmerové z Interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty v Plzni. Jde o první komplexní pohled na závažnou problematiku žilního tromboembolismu u pacientů s malignitou. Uvádí epidemiologické údaje, patofyziologické souvislosti, současná doporučení pro prevenci a léčbu, výsledky nových studií, možnosti onkologického screeningu u pacientů s tromboembolismem. Publikace se zabývá i některými specifickými problémy onkologických pacientů s žilním tromboembolismem a jejich řešením v klinické praxi.  Kniha zaujme především internisty, angiology, onkology a praktické lékaře, ale i všechny ostatní odbornosti lékařů, kteří mají v péči pacienty s onkologickým onemocněním. 
 

Obsah

Úvodník k problematice trombózy a malignity
13
1 Epidemiologie prognóza a incidence tromboembolické nemoci u onkologických pacientů
15
2 Rizikové faktory a patofyziologické souvislosti
21
3 Onkologický screening u pacientů s žilní tromboembolií
26
4 Současné modality onkologické léčby a jejich trombogenní potenciál
33
5 Prevence žilního tromboembolismu u pacientů s malignitou
40
17 Aterotrombóza u onkologických onemocnění
153
18 Tromboembolická nemoc u pacientů s velmi pokročilým onkologickým onemocněním etické otázky
161
19 Onkologický pacient s tromboembolickou nemocí v ambulantní péči praktický lékař internista angiolog kardiolog
170
20 Závěr
179
Souhrn
182
Summary
183
Seznam zkratek
184
Rejstřík
186
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje