Matematika pro studenty ekonomie: 2., upravené a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 15. 9. 2015 - Počet stran: 272
Publikace srozumitelně vysvětluje základní matematické pojmy a metody, jejichž znalost je nezbytná při studiu ekonomických fakult vysokých škol. Oproti prvnímu vydání kniha nabízí více příkladů na procvičení a některé pasáže jsou upraveny tak, aby lépe navazovaly na současné znalosti středoškolské matematiky studentů. Při studiu učebnice budete postupovat od lineární algebry přes diferenciální počet funkce jedné proměnné, diferenciální počet funkce dvou proměnných, integrální počet funkce jedné proměnné, diferenciální rovnice, až po diferenční rovnice. Díky množství řešených příkladů probíraná témata snadněji pochopíte a získané znalosti pak využijete v dalším studiu, např. ve statistice, operačním výzkumu, ekonometrii, ekonomii apod. Řešení příkladů se odkrývá postupně po jednotlivých krocích, což přispívá k rychlému zvládnutí probírané látky. Kniha pokrývá obsah základního kurzu matematiky na vysokých školách ekonomického zaměření.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
9
Diferenciální rovnice
14
Diferenciální počet funkcí jedné proměnné
73
Výsledky cvičení
251
Literatura
269
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje