Odstraňování vlhkosti

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 101
Máte vlhký sklep nebo dokonce mokré zdi v bytě? Nevíte, jak je možné se vlhkosti zbavit? Pak vám pomůže tato praktická příručka. Dozvíte se v ní, jak je možné vlhkost změřit, jaké mohou být její příčiny i jakou metodu zvolit k jejímu odstranění. Autor v knize popisuje základní typy sanačních metod a předkládá jejich výhody a nevýhody. Dozvíte se také, kdy je lepší zvolit metodu destruktivní (například podřezání stavby) a kdy se uchýlit k metodám nedestruktivním. Pojednáno je zde také o problematice navrhování podlahových konstrukcí při sanaci vlhkého zdiva, a také jak se při odstraňování vlhkosti zbavit i pronikání radonu do obytných prostor. Kniha je určena širšímu okruhu čtenářů. Užitečné informace zde naleznou také stavební odborníci.
 

Obsah

Úvod
7
1 Základní pojmy
9
2 Průzkum vlhkých konstrukcí budov
14
3 Sanace vlhkostních poruch zdiva zapříčiněných vzlínáním vody z podloží
25
4 Kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí
73
5 Navrhování podlah při sanaci vlhkého zdiva
91
Literatura
97
Rejstřík
99
Summary
101
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje