Learning VirtualDub: The Complete Guide to Capturing, Processing, and Encoding Digital Video

Přední strana obálky
Packt Publishing Ltd, 9. 5. 2005 - Počet stran: 210
Get started fast, then master the advanced features of VirtualDub, the leading free Open Source video capture and processing tool
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje