Studies in Econometric Method

Přední strana obálky
1953

Vyhledávání v knize

Obsah

BY JACOB MARSCHAK
3
The Technician and the PolicyMaker
10
The Time Path of Economic Variables Dynamic Structures
17
Autorská práva

Další části 13 nejsou zobrazeny.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje