Krizová intervence pro praxi - 2., aktualizované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 195
Co vás jako první napadne, když se řekne krize? Možná si vzpomenete na nějaké neštěstí, které potkalo někoho jiného, možná na nějaký vlastní traumatický zážitek. Abyste pocity strachu, nejistoty a paniky v souvislosti s krizí a krizovou intervencí zažívali co nejméně, přichystali jsme pro vás tuto publikaci. Při setkání s lidmi v krizi často nevíme, co dělat a co říci, bojíme se, abychom neudělali něco nepatřičného, abychom "nešlápli vedlee", a proto někdy neuděláme vůbec nic. Renomovaní čeští autoři se proto pokusili identifikovat jednotlivé kroky, které můžete při poskytování krizové intervence sledovat, a tak - krok za krokem - provázet klienta jeho krizí.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

životní 56Œ57
55
èasovì pøimìøená 57
56
materiální 58 61
57
pocitu bezpeèí 59
58
funkcionální 64
63
oèekávání 65
64
soukromí 67
66
vztahová 69
68
dùvìry 79
78
zamìstnání 86 88 92
85
èinnosti 87
86
psychické rovnováhy 90
89
moci 101
100
dìtství 102
101
systémová 105
104
signifikantní 136
135

intrapsychická 77
76

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje