Lokální ošetřování ran a defektů na kůži

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 10. 9. 2010 - Počet stran: 80
Kniha je vhodným a praktickým pomocníkem sester v péči o nemocné s chronickými, nehojícími se ranami i studijním materiálem pro studenty ošetřovatelství. Po jejím prostudování se ošetřovatelský personál bude lépe orientovat v možnostech léčby a ošetřování chronických defektů a ran na kůži a bude lépe edukovat nemocné s těmito kožními lézemi. Zmíněné postupy poslouží také pracovníkům v primární i domácí péči a v zařízeních sociální péče. Kniha shrnuje poznatky v péči o rány způsobem, který odpovídá moderním trendům.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Úvod
7
2 Rána
8
3 Hojení
10
4 Infekce ran
16
5 Systémová terapie ulcerací
20
6 Ošetřování a léčba ran
29
7 Imobilizační syndrom
43
8 Kompetence sestry při ošetřování ulcerací
46
9 Literatura
47
10 Kazuistiky
49
11 Přílohy
67
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje