Geheime Instruction Sr. Majestät des Königs in Preußen an die Officiere seiner Armee, hauptsächlich von der Cavallerie: Bey Gelegenheit des Bayerischen Erbfolgekriegs

Přední strana obálky
Schönfeld, 1779 - Počet stran: 163
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje