Proceedings of the British Academy, Svazek 93

Přední strana obálky
British Academy, 1999 - Počet stran: 447

Vyhledávání v knize

Obsah

Poetic Diction Poetic Discourse and the Poetic Register
21
Nominative Personal Pronouns and Some Patterns of Speech
97
The Word Order of Horaces Odes
135
Autorská práva

Další části 12 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje