Křehký pacient a primární péče

Přední strana obálky
Publikace poprvé u nás zveřejňuje komplexní přístup ke znevýhodněným, křehkým, závislým lidem se závažným zdravotním postižením. Seznamuje tak odbornou veřejnost s postupně se vyvíjející koncepcí dlouhodobé péče (long-term care, LTC), kterou se mezinárodní společenství snaží v duchu nejlepších humanistických tradic a s využitím moderních medicínských i technických možností zajistit těmto "lidem v ohroženíí" kvalitní život, a to pokud možno v přirozeném domácím prostředí asistovaném komunitními službami. Publikace reaguje a uvádí do praxe doporučení EU z posledních let.
 

Obsah

Zkratky
11
Předmluva
17
Úvod
19
1 Zdravotní postižení disabilita
23
2 Obecný koncept lidských potřeb a vybrané aspekty lidské existence v kontextu zdravotního postižení
31
3 Skupinové potřeby lidí se zdravotním postižením
69
4 Hodnocení funkčního stavu a klinický popis klientů LTC
97
5 Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti v systému sociálního zabezpečení
121
6 Podpora lidí se zdravotním postižením v kontextu dlouhodobé péče
151
7 Vybrané odborné výzvy u klientů LTC a při péči o ně
289
Autorská práva

Bibliografické údaje