Podvojné účetnictví 2016

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 16. 2. 2016 - Počet stran: 192
Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vydání pro rok 2016 obsahuje novinky, které přináší novela zákona o účetnictví. Výklad obsahuje řadu přehledných příkladů.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
9
1 Regulace účetnictví
11
2 Základní pojmy účetnictví
18
3 Účtová třída 0  Dlouhodobý majetek
35
4 Účtová třída 1  Zásoby
57
5 Účtová třída 2  Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
74
6 Účtová třída 3  Zúčtovací vztahy
81
7 Účtová třída 4  Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
109
9 Účtová třída 7  Závěrkové a podrozvahové účty
130
10 Příprava účetní závěrky
134
11 Druhy účetních závěrek
135
12 Obsah účetní závěrky
137
13 Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky
143
14 Přehled o peněžních tocích cash flow
148
15 Výkaz o změnách vlastního kapitálu
166
16 Přílohy
171

8 Náklady a výnosy  účtové třídy 5 a 6
128

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje