Farmakoterapie vnitřních nemocí: 4., zcela přepracované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 14. 5. 2010 - Počet stran: 808
Již čtvrté, přepracované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace se všemi potřebnými informacemi z farmakoterapie je určeno pro lékaře všech odborností. Informace v publikaci naleznou ale také farmaceuti, lékárníci a studenti. Rychlý vývoj nových léků, léčebných postupů a rozvoj evidence based medicine vyžadoval od početného kolektivu autorů pod vedením editora prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc. velké úsilí. Minulá vydání získala několik významných ocenění odborných společností.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Farmakoterapie v kardiologii
1
2 Farmakoterapie nemocí periferních cév
39
3 Farmakoterapie arteriální hypertenze
61
4 Farmakoterapie nemocí ledvin
87
5 Farmakoterapie plicních nemocí
121
6 Farmakoterapie chorob trávicího ústrojí
193
7 Farmakoterapie v hematologii
239
8 Farmakoterapie v revmatologii
311
14 Antibiotika
467
15 Farmakoterapie maligních onemocnění
529
16 Terapie malnutrice a katabolizmu
581
17 Imunomodulační léčba
605
18 Psychofarmaka ve vnitřním lékařství
631
19 Farmakoterapie cerebrovaskulárních poruch
659
20 Symptomatická a paliativní terapie
671
21 Geriatrická farmakoterapie
687

9 Farmakoterapie endokrinních onemocnění a léčba kortikosteroidy
343
10 Farmakoterapie diabetes mellitus
395
11 Farmakoterapie obezity
409
12 Farmakoterapie metabolických osteopatií
417
13 Farmakoterapie hyperlipoproteinemií a dyslipoproteinemií
439

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje