eGovernment bezpečně

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 28. 5. 2008 - Počet stran: 160
Ať už jste občanem, který se o elektronický styk s úřady zajímá, student oborů veřejné správy či přímo ve státní správě přímo pracujete a přicházíte do styku s úřady prostřednictvím nejmodernějších technologií, internetu a elektronické korespondence, jistě oceníte na českém trhu zcela výjimečného průvodce, který vás provede nejen podrobným vysvětlením, co například e-podpis, ePas či informační systémy veřejné správy představují, ale také jak se nebát jejich vlastností a možností naplno využívat. Vedle takto zásadní problematiky se také seznámíte s možnostmi e-fakturace či implementací biometriky, ochrany osobních údajů, projdete se nově vznikajícím Národním digitálním archivem, systémy identifikátorů občana a informačními systémy, centrálními registry, jejich implementací včetně mnoha dalších novinek ze státní správy. V každé kapitole pak naleznete nejen ukázky informačních systémů veřejné správy a praktické návody s komentáři, ale tak informace o výběrových řízeních.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Informační systémy veřejné správy ISVS
11
2 Elektronické komunikace
27
3 Ochrana osobních údajů implementace biometrických údajův praxi
31
4 Elektronický podpis elektronická značka časové razítko
37
5 Elektronická správní řízení epodatelny evolby
47
6 Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů
55
7 Konverze dokumentů zrovnoprávnění elektronické a papírové formy komunikace
71
8 Registry veřejné správy potřeba sjednocení vládních informačních zdrojů
75
9 Informační audit a jeho principy
79
10 Bezpečnost ochrana utajovaných informací
97
11 Bezpečnost komplexní zabezpečení informačních systémů
103
12 eCommerce elektronická fakturace
109
13 Elektronické veřejné zakázky
113
14 Zahraniční zajímavosti v oblasti eGovernmentu
119
15 eGovernment pro každého aneb co bude dál?
135

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje