20 typů lidí – jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2012 - Počet stran: 158
Jak efektivně komunikovat s intrikánem, detailistou či plachým člověkem? Jak poznat neschopného, fantastu či ukřivděného? Jaké mají silné stránky? Jaké problémy způsobuje arogantní typ či byrokrat? Jak reagovat na jejich tvrzení? Publikace je určena zejména vedoucím pracovníkům, ale ocení ji všichni ti, kteří chtějí úspěšněji zvládat komunikaci a jednání s jinými lidmi. Druhé vydání oblíbené knížky přibližuje pět nových typů: stoupence, negativistu, rozhodného, popletu a váhavého. U všech dvaceti typů lidí najdeme nejen rady pro nadřízené či kolegy dotyčného člověka, ale nově také vybrané postupy či techniky, které pomohou jemu osobně zvládat své slabé stránky. Čtivý text doplňují fotografie zachycující jednotlivé typy.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorovi
7
Úvod
9
Proč jsou lidé různí a jak k nim máme přistupovat
11
Stanovení problémového typu
25
Typy problémových lidí
33
Ještě jedno řešení na závěr
157
Literatura
158
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje