Základy lékařské fyziologie

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2. 10. 2009 - Počet stran: 320
Zcela moderně pojatá celobarevná učebnice fyziologie, která pro snadnější pochopení a zapamatování učiva obsahuje téměř 100 převážně barevných obrázků a 110 schémat a tabulek. Množství informací a jejich kvalitní zpracování činí z knihy základní učebnici zejména pro magisterský studijní obor zubní lékařství, všeobecné lékařství a pro bakalářské studijní programy ošetřovatelství, ergoterapie, fyzioterapie, zdravotnická technika a adiktologie.
 

Obsah

1 Fyziologie buňky
15
2 Tělní tekutiny
35
3 Oběh krve a lymfy
55
4 Respirace
91
5 Vylučování
105
6 Funkce trávicího traktu
137
7 Acidobazická rovnováha
163
8 Termoregulace
167
9 Humorální regulace
173
10 Reprodukční systém
189
11 Neurofyziologie
199
12 Fyziologie svalstva
293
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje