Topographie des Königreichs Böhmen ...: Th. Taborer Kreis

Přední strana obálky
W. Piskaczek, 1790
 

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje