Asertivita pro manažery: Jak využít pozitiva asertivní komunikace k dosažení svých cílů - 2., rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2012 - Počet stran: 186
Praktická a čtivá knížka pomůže všem manažerům, vedoucím týmů a podnikatelům asertivně komunikovat s jednotlivci a týmy. Dozvíte se, jak asertivně vyjadřovat nesouhlas a řešit konflikty, jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice, jak rozpoznat různé osobnostní typy pro efektivní jednání, ale také jak správně delegovat. Seznámíte se s asertivními technikami, zjistíte, jak poznat manipulátora a jak s ním jednat a naučíte se reagovat na otevřenou a skrytou agresi i jak zacházet s emocemi vlastními či ostatních lidí. Druhé vydání úspěšné příručky se dále věnuje problematice kreativního myšlení v práci manažera, podmínkám úspěšné komunikace, vybalancování pracovního a osobního života manažera i nutnosti stanovení priorit a žebříčku hodnot.
 

Obsah

O autorce
8
Úvodní slovo k druhému vydání
9
Úvod
10
1 Hlavní myšlenky asertivity
13
2 Lidé kolem nás
25
3 Nerozumím řeči tvého kmene
39
4 Proti všem nebo U nás?
51
5 Asertivní práva a povinnosti
69
8 Man The Manipulator
107
9 Kritika
121
10 Rozum a cit
133
11 Pozor mezi námi je agresor
147
12 Kdo já?
157
13 Ráda bych vám pomohla ale
167
14 I manažer je jen člověk
175
Závěr
185

6 Asertivní NE
83
7 Asertivní techniky
93

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje