Sterne: Tristram Shandy

Přední strana obálky
Cambridge University Press, 28. 4. 1988 - Počet stran: 135
Without a beginning and without an end, Tristram Shandy moves in many different directions, defying the conventional expectations of its readers. Wolfgang Iser shows how Sterne exploits the philosophy of his day and its cognitive deficiencies, using digression, humour and play to convey experience of subjectivity, and implicitly to expose the traditional concept of the self.

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Další vydání - Zobrazit všechny

Odkazy na tuto knihu

Bibliografické údaje