Titulkujeme profesionálně

Přední strana obálky
Apostrof, 2012 - Počet stran: 157
 

Obsah

Předmluva
5
Postavení titulkáře profesní organizace
13
Titulkář a autorský zákon
19
Titulkování v Evropě a v ČR
26
Jazyk mluvený a jazyk psaný 55
35
Dvojí omezení prostorové a časové
42
Členění titulků
54
Překladatelské univerzálie a titulkář
62
Titulky jako prostý text festivaly divadlo apod
85
Jak chytře hledat a nacházet
94
Titulkování krok za krokem jedna z metod
104
Některé funkce programu Subtitle Workshop
118
Titulkování a výzkum
120
Rozhovory
128
Kontrolní seznamy
147
Tabák
157

kondenzace a vypouštění
68
Kvalita dabingu a titulků
76

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje