Officia propria provinciae Pragenae, Svazek 1

Přední strana obálky
Pustet, 1868
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje