Reporting: 3. rozšířené a aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 16. 8. 2010 - Počet stran: 224
Cílem reportingu je vytvořit komplexní systém informací a ukazatelů charakterizujících činnosti společností ve srozumitelné a uživatelsky přístupné podobě. Publikace se snaží pomocí praktických příkladů a ukázek upozornit na nejdůležitější zásady a také časté chyby při využití účetních informací při správě a řízení společností. Obsahuje konkrétní instruktážní postupy a návody, jak zlepšit informovanost a komunikaci mezi vlastníky, manažery, zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami. První část se zaměřuje na systém kritérií měření výkonnosti společností jako celku a jejich vypovídací schopnost a možnosti transformace těchto kritérií na jednotlivé součásti (útvary, organizační jednotky) společností. Na tuto část navazuje oblast základních nástrojů a metod podporujících řízení a správu společností ľ sestavování rozpočtů, analýza odchylek, zjišťování výsledků hospodaření za útvary, segmenty a divize. V závěrečné části se publikace orientuje na kalkulace a alokace nákladů.
 

Obsah

1 Reporting systém výkazů pro řízení podniku
9
2 Výkazy pro měření a řízení zisku
49
3 Rozpočetnictví
97
4 Analýza zjišťování a interpretace odchylek
141
5 Reporting vnitropodnikových útvarů
173
6 Reporting po linii výkonů
195
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje