Účetnictví 2: pokročilé aplikace

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 2016
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
Řekli o knize
Úvod
1 Specifika účtování jednotlivých typů společností
2 Finanční majetek
3  Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
11 Účetní závěrka  druhá část
12 Daň z příjmů
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Seznam zkratek
Literatura
Rejstřík
Shrnutí

13  Základní ukazatele finanční analýzy
14 Účtování a vykazování dle IASIFRS a IFRS for SME

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje