Aspects of King Lear

Přední strana obálky
Kenneth Muir, Stanley Wells
CUP Archive, 28. 10. 1982 - Počet stran: 95
This volume brings together nine essays on King Lear by distinguished scholars, all of which were first published in Shakespeare Survey, the leading journal devoted to Shakespeare studies. A retrospective survey of criticism from 1934 to the present is followed by studies of the play's style and discussion of its background, meaning and theatrical presentation. The volume is illustrated with photographs of post-war productions.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Some Aspects of the Style of King Lear
13
Lears Questions
35
King Lear and the Tension of Uncertainty
43
Lears Last Speech
67
Costume in King Lear
87
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje