Efektivní vzdělávání zaměstnanců - 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 237
Bez efektivního vzdělávání zaměstnanců se v dnešní době neobejde žádná firma, jež chce zvyšovat svou výkonnost a být úspěšná. Manažeři a personalisté se v této monografii dozví, jak zkvalitnit procesy podnikového vzdělávání tak, aby více a lépe přispívalo k rozvoji jednotlivců, týmů, organizačních jednotek a celého podniku. Majitelům firem a manažerům kniha pomůže při rozhodování o investicích do lidského kapitálu a při navrhování rozvojových vzdělávacích projektů. Nové vydání je doplněno o problematiku intelektuálního, sociálního a strukturálního kapitálu a efektivní využívání lidského kapitálu. Autoři se nově zabývají vzděláváním jako nástrojem v řízení talentů (talent management) nebo investicemi do lidského kapitálu a jejich vlivem na konkurenceschopnost firmy. Kniha nabízí nejaktuálnější myšlenky a přístupy pro stanovení potřeb vzdělávání a pro návrh, realizaci a vyhodnocování vzdělávacích aktivit. Je určena zejména manažerům, personalistům, trenérům, lektorům a majitelům firem.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

O autorech
9
Úvod
15
Lidský kapitál a lidské zdroje
33
Metodika Balanced Scorecard
51
Podnikové vzdělávání
69
Vyhodnocování vzdělávání
123
Význam vzdělávání pro současnost a budoucnost podniků
191
Závěr
205
Dotazník k rámcovému vyhodnocení vzdělávacího rozvojového projektu
228
Matice nákladů na vzdělávací vstupy
229
Summary
230
Literatura
231
Web
234
Rejstřík
235
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje