Klinická anesteziologie: Překlad 6. vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 13. 3. 2015 - Počet stran: 816
Základní učebnice váoboru, kterou kávýběru doporučili a na jejímž překladu se podíleli členové odborné společnosti ČSARIM.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Kapitola 36 Anestezie u pacientů s traumatem a popálených
373
Kapitola 37 Epidurální a subarachnoidální anestezie
389
Kapitola 38 Periferní nervové blokády
408
Kapitola 39 Anestezie v neurochirurgii
422
Kapitola 40 Anestezie v hrudní chirurgii
441
Kapitola 41 Anestezie v kardiochirurgii
452
Kapitola 42 Anestezie v cévní chirurgii
470
Kapitola 43 Porodní anestezie
482

Kapitola 9 Výzkum a statistika
62
Kapitola 10 Kardiovaskulární anatomie a fyziologie
66
Kapitola 11 Dýchání
79
Kapitola 12 Imunitní funkce a alergické reakce
92
Kapitola 13 Zánět hojení ran a infekce
100
Kapitola 14 Tekutiny elektrolyty a acidobazická rovnováha
108
Kapitola 15 Vegetativní autonomní nervový systém
127
Kapitola 16 Hemostáza a transfuzní medicína
143
Kapitola 17 Inhalační anestetika
157
Kapitola 18 Intravenózní anestetika
176
Kapitola 19 Opioidy
189
Kapitola 20 Svalová relaxancia
204
Kapitola 21 Lokální anestetika
216
Kapitola 22 Lékové interakce
226
Kapitola 23 Předoperační hodnocení a příprava pacienta
232
Kapitola 24 Maligní hypertermie a jiné vrozené poruchy
251
Kapitola 25 Vzácné a přidružené nemoci
259
Kapitola 26 Anestezie pracovní stanice a anesteziologické systémy
272
Kapitola 27 Standardní monitorovací techniky
284
Kapitola 28 Echokardiografie
297
Kapitola 29 Zajištění dýchacích cest
307
Kapitola 30 Polohování pacienta a poškození způsobená polohou
317
Kapitola 31 Monitorovaná anesteziologická péče
323
Kapitola 32 Ambulantní anestezie
334
Kapitola 33 OfficeBased anestezie
344
Kapitola 34 Anestezie na detašovaném pracovišti
353
Kapitola 35 Anestezie u pacientů vyššího věku
364
Kapitola 44 Anestezie u novorozence
497
Kapitola 45 Anestezie u dětí
509
Kapitola 46 Poruchy gastrointestinálního traktu
518
Kapitola 47 Anestezie u obézních pacientů
523
Kapitola 48 Anatomie funkce a fyziologie jater
533
Kapitola 49 Funkce endokrinního systému
542
Kapitola 50 Anestezie při otolaryngologické operaci
554
Kapitola 51 Anestezie v oční chirurgii
562
Kapitola 52 Vylučovací systém a anestezie v urologii
570
Kapitola 53 Anestezie v ortopedii
585
Kapitola 54 Anestezie u transplantací
598
Kapitola 55 Zotavení z anestezie
606
Kapitola 56 Intenzivní medicína
617
Kapitola 57 Léčba akutní bolesti
633
Kapitola 58 Léčba chronické bolesti
651
Kapitola 59 Chybí
664
Kapitola 60 Krizová připravenost
665
Příloha A Vzorce
675
Příloha B Atlas elektrokardiografie
679
Příloha C Resuscitační protokoly American Heart Association
707
Příloha D Standardy doporučené postupy a doporučení pro praxi American Society of Anesthesiologists
709
Příloha E Zajištění dýchacích cest algoritmus difficult airway
722
Příloha F Maligní hypertermie protokol
724
Příloha G Výběr léků
726
Příloha H Rostlinné přípravky
782
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje