Profesní kompetence učitele mateřské školy

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 158
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Cílem tematicky ojedinělé publikace je podat jasný přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na nutnost pedagogické sebereflexe, která je společně s podporou ze strany ředitelů mateřských škol zásadním předpokladem profesního rozvoje učitelů a celkového zkvalitňování předškolního vzdělávání. V centru autorčina zájmu stojí především kompetence sebereflektivní - jedním z důležitých materiálů pro hodnocení a sebehodnocení kvality učitele je nástroj Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy, který tvoří přílohu této knihy. Text je určen především učitelům a ředitelům mateřských škol, ale také studentům oboru učitelství pro mateřské školy (předškolní pedagogika).
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
7
Seznam použitých zkratek
9
1 Kvalitní učitel a kvalitní škola
11
2 Proměna role učitele
17
3 Jak rozvíjet profesní kompetence
45
4 Realita sebereflexe a podpory profesního růstu v mateřských školách
71
Závěr
103
Summary
105
Použité prameny a literatura
107
Přílohy
119
Rejstřík
157
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje