Practische Böhmische Grammatik für Deutsche

Přední strana obálky
Zu haben bey dem Verfasser, und in Commission in der Widtmann'schen Buchhandlung, 1809 - Počet stran: 449
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje