Likvidace podniku - 7., aktualizované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 110
Nové, aktualizované a doplněné vydání praktické, výstižné a srozumitelné příručky je určeno především likvidátorům, podnikatelům, manažerům a studentům. Je aktualizováno s ohledem na platné zákony a zkušenosti s uplatňováním zákona o insolvenci, rozšířena je kapitola o soudních likvidacích, jsou aktualizovány doporučené postupy likvidace a také vzory podání. Kniha zkušeného autora, likvidátora a lektora kurzů likvidátorů je jednou z mála ucelených publikací na toto téma na českém trhu. Seznámíte se s podstatou a formami likvidace, se způsoby prodeje majetku i s likvidací pohledávek. Poznáte průběh likvidace od jejího zahájení přes předání podniku likvidátorovi, sestavení úvodní rozvahy a projektu likvidace, vytvoření likvidačního týmu, řešení pracovněprávních vztahů, prodej majetku, splácení úvěrů a ostatních závazků až po ukončení likvidace a výmaz subjektu z obchodního rejstříku. Autor se věnuje také organizaci průběhu likvidace a archivaci písemností.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

2
12
3
26
4
31
5
43
7
56
8
60
9
62
10
66
11
79
12
83
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje