Mezinárodní kapitálové trhy - zdroj financování

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2007 - Počet stran: 222
Kniha přibližuje situaci na mezinárodních kapitálových trzích a popisuje různé možnosti, jak zde mohou české podniky získat vlastní i cizí kapitál. Autorky nabízejí přehledný výklad procesu financování cennými papíry na základě aktuálních požadavků jednotlivých kapitálových trhů a kniha tak může českým podnikům sloužit jako metodická příručka. Každá část knihy je pro názornost doplněna aktuálními praktickými příklady z prostředí České republiky (např. mezinárodní nabídka akcií společnosti Zentiva či emise eurobondů společnosti ČEZ), které poslouží nejen jako zdroj inspirace, ale i jako případové studie pro studenty finančních oborů na vysokých školách.
 

Vybrané stránky

Obsah

O autorkách
8
2
23
3
33
5
43
Použité zdroje
49
Použité zdroje
70
2
87
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje