Ošetřovatelství II

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 23. 9. 2011 - Počet stran: 224
Učebnice ošetřovatelství s ucelenými a aktuálními informace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků daného předmětu: komunikace, etika, člověk, jeho motivace a potřeby, paliativní péče, transkulturní ošetřovatelství a výchova ke zdraví. Tato učebnice je určena pro studenty bakalářského a magisterského oboru všeobecná sestra, porodní asistentka a všeobecné lékařství a dále pro studenty všech zdravotnických oborů, kteří mají součástí svého studia předmět ošetřovatelství.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
9
1 Komunikace v ošetřovatelství
11
2 Etika v ošetřovatelství
69
3 Člověk jeho motivace a potřeby
88
4 Paliativní péče
106
5 Transkulturní ošetřovatelství
129
6 Výchova ke zdraví
167
Seznam bibliografických zdrojů
198
Slovníček pojmů
213
Přílohy
215
Rejstřík
219
Souhrn
222
Summary
223
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje