Proceedings of the British Academy, Svazek 156

Přední strana obálky
British Academy, 2009 - Počet stran: 593

Vyhledávání v knize

Obsah

Defining and Mapping the Ottoman Frontier in
31
Rivers Forests
57
The Ottoman Conquest of Arabia and the Syrian Hajj Route
81
Autorská práva

Další části 23 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje