Kreativní ekonomika: Trendy, výzvy, příležitosti

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 30. 9. 2010 - Počet stran: 224
Rozvoj kreativní ekonomiky, jež je spjat s prohloubením kreativních dovedností, rozšiřováním kreativní třídy a s nárůstem firem v kreativním průmyslu, se jeví jako jeden z významných kroků pro zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik. Autoři poukazují na nový, stále sílící trend významu kreativní ekonomiky ve vyspělých státech, kde dochází k vyššímu prosazování individuality jedince, jeho kreativního myšlení, v souladu s požadavky firem, spotřebitelů, ale i společnosti a dopadu tohoto jednání na oblasti ekonomie, veřejné správy, marketingu, reklamy či managementu. Autoři též poukazují na další oblasti, jež budou zasaženy novým fenoménem, jako jsou noví významní hráči v kreativní ekonomice s dopadem na firemní strategie, nová administrativa, reklama, kreativní tvorba práva, ale i potřeba nových kreativních manažerů.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
10
1 Možnosti Evropy ve 21 století
15
2 Kreativní ekonomika a vymezení pojmů
21
3 Předpoklady rozhodující faktory a dopady rozvoje kreativní ekonomiky
45
4 Role stakeholderů v kreativní ekonomice
67
5 Efektivní a účinná veřejná správa Smart Administration v podmínkách kreativní ekonomiky
91
6 Kreativní ekonomika a kreativní manažer
109
7 Kreativita a reklama
163
8 Teoretickometodologická východiska zkoumání problému kreativní ekonomiky a náměty na další interdisciplinární výzkum
189
9 Sen o České republice v retrospektivním pohledu z roku 2030 očima penzionovaného prognostika Pavla Kačaly
199
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje