Pohádkové vzdělávání 2

Přední strana obálky
Národní institut pro další vzdělávání, 2009 - Počet stran: 172

Tato kniha slouží k široké zájmové orientaci dětí, které prostřednictvím tvořivých her budeme postupně seznamovat s nejrůznějšími druhy činností. Cílem této knihy je poskytnout dětem dostatek příležitosti k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti. Všechny náměty, které jsou zde uvedeny, mají charakter tvořivého hraní a většina z nich navazuje zábavnou formou na praktické využití již získaných znalostí a dovednosti z vyučování. Mají oddychový a rekreační charakter. Náměty zde uvedené jsou vyzkoušené s dětmi ve školní družině, a proto je nabízím pro inspiraci všem, kteří chtějí připravit dětem rozmanitou náplň volnočasových aktivit. Kniha a náměty jsou určeny pro práci s dětmi mladšího školního věku. Hry a soutěže lze na základě fantazie, možností či podmínek daného školského zařízení libovolně kombinovat a upravovat. Knihu mohou využít učitelé a vychovatelé k naplnění volného času dětí v zájmových kroužcích, ve školní družině, na táborech či školách v přírodě.


 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje