Vollständiger Auszug aller für das Königreich Böheim unter glorreichester Regierung Joseph des Zweyten ergangenen Gesetzen: Von Anfang dieser Regierung bis zum Schluß des Jahres 1783. Erster Band, Svazek 1

Přední strana obálky
in der k. k. Normalschulbuchdruckerey, 1784 - Počet stran: 416
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje