Budoucnost bez atomu a ropy: Konkrétní projekty pro změnu energetické politiky Švýcarska

Přední strana obálky
E-knihy jedou - Počet stran: 285

 Roger Nordmann představuje nejdůležitější globální problémy energetické politiky. Analyzuje skutečnou účinnost atomových elektráren a plýtvání ropou. Na příkladu Švýcarska znázorňuje, jak může tato země jako celek pokrýt svoji energetickou potřebu výlučně z obnovitelných zdrojů: pomocí inteligentní mobility, domů vyrábějících energii a cílevědomými investicemi do nových technologií.

 

Obsah

Přátelé spolupracovníci a blízcí kterým patří mé poděkování
9
Aktualizační předmluva překladatele
10
Předmluva překladatele
15
Předmluva autora projektu SOLAR IMPULSE
22
Úvod
25
1 Zásoby fosilních paliv se ztenčují
29
2 Globální změna klimatu
55
3 Atomová energie závažná hypotéka
73
5 Technologický pokrok obnovitelných zdrojů energie
109
6 Spotřeba energie a emise CO2 ve Švýcarsku
145
7 Projekt 1 Inteligentní mobilita
159
8 Projekt 2 Energeticky efektivní domy
189
9 Projekt 3 Elektřina už jen z obnovitelných zdrojů
218
Závěrem Upřednostnit zájem veřejnosti
257
Bibliografie
272
Autorská práva

4 Je třeba začít jednat
91

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje