The works of Mr. William Shakespear; in eight volumes: Adorn'd with cutts. Revis'd and corrected, with an account of the life and writings of the author, by N. Rowe, Esq; to this edition is added, a table of the most sublime passages in this author..

Přední strana obálky
J. Tonson: and are to be sold, 1714

Vyhledávání v knize

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje