The Works of Mr. William Shakespear; in Eight Volumes: Adorn'd with Cutts. Revis'd and Corrected, with an Account of the Life and Writings of the Author, by N. Rowe, Esq; to this Edition is Added, a Table of the Most Sublime Passages in this Author..

Přední strana obálky
J. Tonson: and are to be sold, 1714

Vyhledávání v knize

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje