Biases in social research

Přední strana obálky

Bibliografické údaje