Veterinární imunologie - 2., doplněné a aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2009 - Počet stran: 392
Monografie vychází z úspěšné publikace, vydané naším nakladatelstvím v roce 2000. Autoři text v souladu s vývojem nových poznatků rozšířili a aktualizovali. Původní koncepce však zůstala zachována. Kniha tak přehledným způsobem shrnuje nejnovější poznatky v oboru se zdůrazněním specifických rysů imunitních reakcí u hospodářských a domácích zvířat. Jsou zde zdůrazněny vývojové aspekty, srovnávací imunologie, fyziologické obranné funkce až po zásahy, které vedou k selhání imunitního systému a vzniku imunopatologických procesů s naznačením možností jejich prevence, diagnostiky a léčby. Publikace je určena širokému spektru pracovníků včetně praktických veterinárních lékařů i studentů. Pro ně je kniha koncipována tak, aby mohla splnit také funkci učebního textu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Seznam zkratek
11
Imunitní systém a jeho funkce I Trebichavský
17
Imunitní systém obratlovců M Toman
127
Imunologie reprodukce imunita plodu a novorozence P Hořín
157
Imunita proti infekci M Toman J Krejčí
173
Transplantační a protinádorová imunita P Hořín
225
Imunomodulace imunoterapie J Krejčí O Bárta
313
Imunitní systém a prostředí J Krejčí I Trebichavský
329
Imunologické metody O Bárta M Toman
343
Apendix
377
Citovaná literatura
383
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje