Dějiny sociologie

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 23. 3. 2011 - Počet stran: 240
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Publikace si neklade za cíl systematizovat dějiny sociologie ani v úplnosti, ba ani v jednotlivostech. Spíše chce čtenáře přesvědčit o "užitku a požitku" z četby sociologických klasiků. Představením díla jednotlivých "klasiků" sociologie se publikace snaží ukázat a ozřejmit proměny sociologického myšlení od tzv. otců-zakladatelů, Augusta Comta, Emila Durkheima, Karla Marxe, Alexise de Tocquevilla či Johna S. Milla, přes Maxe Webera, Georga Simmela, Wernera Sombarta a dalších, až k moderní sociologii Talcotta Parsonse. Publikace je určena především studentům sociologie a dalších sociálních a humanitních oborů, dobře ale poslouží i čtenářům-laikům, kteří se o oblast sociologie zajímají.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Auguste Comte 17891857 zakladatel sociologie nebo zakladatelský mýtus?
15
Cesta k demokracii a nové vědě
26
Od ekonomie a filozofie k materialistickému pojetí dějin
35
4 John Stuart Mill o vládě a o poddanství žen
47
5 Darwin nebo Spencer? Počátky sociologického evolucionismu
56
nápodoba dav a masana historické scéně
67
od ekonomie k sociologii
78
8 Émile Durkheim jako skutečný zakladatel vědecké sociologie?
86
10 Georg Simmel sociologický impresionista?
107
11 Opomíjený Werner Sombart o vzniku kapitalismu
114
12 Počátky americké sociologie
120
13 Chicagská škola obrat v dějinách sociologie
128
ještě jeden pokus o exaktnost
138
15 Civilizační teorie první poloviny 20 století
148
Talcott Parsons a Robert King Merton
159
Autorská práva

9 Max Weber a jeho odkouzlený svět
98

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje