Logopedie v ošetřovatelské praxi

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 10. 1. 2011 - Počet stran: 128
Kniha zasvětí čtenáře do problematiky logopedie v ošetřovatelství ľ text je v prvé řadě zaměřen na potřeby zdravotnických pracovníků. V tomto smyslu jde o první učebnici tohoto typu u nás. Zdůrazněny jsou ty části logopedie, které se v běžné ošetřovatelské praxi mohou vyskytnout. Věnuje se například poruchám řeči, se kterými se zdravotníci setkávají u pacientů všech věkových skupin, a zásadám komunikace s jedincem, trpícím poruchami řeči. Závěr publikace je věnován logopedickému přístupu ke starším osobám. Autorka, která je klinickou logopedkou, teoretickou část výkladu doplnila řadou rad ze své dlouholeté praxe. Publikaci ocení nejen zdravotní sestry, gerontologové, kliničtí logopedové, psychologové, ale i studenti příslušných oborů.
 

Vybrané stránky

Obsah

1 DEFINICE LOGOPEDIE
13
2 ŘEČ MLUVA HLAS ZPĚV
15
3 VÝVOJ ŘEČI
17
4 PORUCHY ŘEČI
23
5 PORUCHY SLUCHU
71
6 KOREKCE SLUCHOVÝCH VAD
79
7 KOMUNIKACE SOUŽITÍ SE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝMSTARŠÍM PACIENTEM
85
8 STÁŘÍ GERIATRICKÝ PACIENT
87
9 HLAS A JEHO PORUCHY
91
10 REHABILITACE HLASU
99
11 ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ PRINCIPY A DOVEDNOSTI
101
12 LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ
111
13 PORUCHY POLYKÁNÍ DYSFÁGIE
115
14 SKUPINOVÁ TERAPIE
123

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje