Sociální práce: Aktuální otázky

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 19. 6. 2017 - Počet stran: 264
Sociální práce se nezaměřuje pouze na jednotlivce, rodiny, skupiny či komunity, ale ovlivňuje kulturu jako takovou. Na druhou stranu ji lze pochopit právě jen ve vazbě na sociální a kulturní kontext, v němž vznikla. Pokud ona sama nemá o sobě jasno, jsou nasnadě otázky: Jaký dopad to může mít v kontextu kultury? Jaká je role sociálního pracovníka a sociální práce v dnešní společnosti? V odborném diskurzu i na poli české sociální práce se dnes hovoří o krizi sociální práce, nejasnosti její identity, ovlivnění jejího faktického výkonu nekvalifikovanými a nedostatečně připravenými pracovníky, ztrátě její společenské prestiže apod. Jde o důležitá a nosná témata, která je ale třeba nahlížet v širším kontextu, protože stejně jako jiné oblasti je i sociální práce v základě odrazem současné společnosti. To vše a mnohem víc zohledňuje právě tato kniha, která nejen odborníkům a studentům, ale i laickým čtenářům, poskytuje podrobný vhled do současné situace ve sféře sociální práce v České republice.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Uvedení do problematiky
10
2 Mizérie sociální práce
15
1 Profesní identita sociálních pracovníků
28
2 Hodnoty v profesi sociální práce a její identitě
38
3 Stav vzdělávání v sociální práci
65
Závěr
207
Summary
213
Seznam zkratek
217
Seznam použité literatury
218
Rejstřík
255
Rejstřík jmenný
260
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje