Geschichte des k. k. 25. infanterie-regiments freiherr Lazarus von Mamula, etc

Přední strana obálky
selbstverlag des regiments, 1875 - Počet stran: 705
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje